TR3SC: MEMÒRIA ’08

TR3SC: MEMÒRIA ’08

Data: Gener 2009
Client: TR3SC, Club de Cultura
Web: tresc.cat
Disseny de la portada i pàgina interior de la Memòria 2008 del TR3SC, el club de cultura.