Redes (TVE)

Redes (TVE)

Data: Abril 2008
Realitzador: Ramón Balagué (MinifilmsTV)
Client: Grupo Punset

Disseny de la imatge i realització dels motion graphics del programa Redes (TVE)