Redes: Informe Coca-cola

Redes: Informe Coca-cola

Data: Juliol 2009
REALITZACIÓ PROGRAMA REDES: Ramon Balagué (+info: Minifilms)
Fotografía: Álvaro Sanz (+info: dealvarosanz.com)
Disseny audiovisual de la peça de l’informe sobre la Felicitat publicat per Coca-cola i inclòs en el programa Redes (TVE).