Aj. BCN: Dossier Didàctic

Aj. BCN: Dossier Didàctic

Data: Març 2010
Client: Ajuntament de Barcelona
Maquetació del dossier de material didàctic del llibre, cd i del joc “Bcn, Ciutat Amiga”