Aj. Barcelona: Xarxa de pensaments

Aj. Barcelona: Xarxa de pensaments

Data: Febrer 2009
Client: Ajuntament de Barcelona
Publicació distribuïda el dia internacional contra la violència de gènere.
La “Xarxa de pensaments” és una publicació de distribució gratuïta on es recullen les cites anònimes recollides al districte de Ciutat Vella per l’Ajuntament de Barcelona en el dia internacional contra la violència de gènere (25 de novembre del 2008)